Femme-collection.se har bytt namn och hemvist till femme.se.

Feminism

Ordets definition

Om man slår upp ordet feminism i Svenska Akademiens Ordbok så får man följande definition:

åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipation(en), kvinnorörelse(n).

Detta är långt ifrån den enda definition som cirkulerar ute i samhället. Det finns uppfattningar som sträcker sig från allt mellan att feminism är en självklarhet mend hänvisning till SAOB:s definition av ordet till de som menar att feminism handlar om aggressivt manshat och en önskan om kvinnans överlägsenhet. De flesta i Sverige idag strävar efter ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och även om vi har kommit en bra bit på vägen så är vi ännu långt ifrån mål och därför behöver den feministiska kampen fortsätta.

Kvinnor som stöttar kvinnor

Feminism handlade från början väldigt mycket om kvinnans frigörelse från männens sociala grepp och symboler för denna kamp var att bränna BH:ar, låta kroppsbehåring växa fritt, utbilda sig och arbeta. Idag ser man att behoven och trenderna skiftar och att kvinnan börjar återta sin rätt att göra sig "fin" och "sexig" utan att det är påtvingat av någon man, eller ska kunna utnyttjas av någon man. Hon fortsätter att ta plats i samhället och kräver att mannen delar på de ansvar som är associerade med hemmet. Kvinnor börjar också göra en viktig poäng i att ställa upp för varandra i mer omfattande omfång än tidigare; de enas mot kvinnohat, trakasserier, sexuellt våld och orättvisor som baseras på kön.

Kroppsaktivism

Samtidigt som man fortfarande matas med ideal om hur den perfekta kvinnan eller mamman ska vara så finns idag en stark motkraft, inte minst i sociala medier, som går ut på att leverera en verklighetstrogen bild av bl.a. kvinnokroppen, kroppsaktivism kallas den. Samtidigt lanserar allt fler modekedjor reklamkampanjer där kroppar av olika former, storlekar och åldrar får utrymme, utan att läggas in i något särskilt fack. Det kan man kategorisera som typiskt för samtidens feminism. 

Även om kvinnor historiskt sett har haft svårt att slå sig in mansdominerade yrekn så ser vi att när de gör det, så lyckas de ofta bättre än män. Kvinnliga författare, läkare och ledare i allmänhet gör ofta ett bättre jobb än män. Det stämmer även in på de kvinnor som slår sig in på CFD-handel och valutahandel. Är du också nyfiken på att visa framfötterna så kan du följa aktuellt guldpris här. För dig som hellre spekulerar i olja så kan du se oljepris i realtid här